Thursday, 1 December 2011

RPH


JADUAL RANCANGAN PENGAJARAN (RPH)

Mata Pelajaran                                   : Matematik

Kelas                                                  : Tahun 2

Tarikh                                                 : 28-10-2011 (Jumaat)

Masa                                                  : 8.40 am – 9.10 am (30 minit)

Bil. Murid                                          : 12 orang

Tajuk                                                  : Tambah Dalam Lingkungan 1000

Pengalaman sedia ada                                    : 1) Murid telah belajar tambah dalam lingkungan 100   
                                                                  semasa belajar di Tahun 1.
                                                             2) Murid telah belajar penambahan nombor antara
                                                                 1-digit dengan1-digit secara tanpa pengumpulan
                                                                 semula.

KBKK                                               : Menghubungkait, Pengelasan

ABM                                                  : Bola ping pong, bag plastik, 6 key chain, 6 book mark
  kad imbas,  kertas mahjong,
                                                             lembaran kerja.

Nilai                                                   : Kerjasama
Unit Pengajaran (1)
Objek / Hasil Pembelajaran
Kandungan Pelajaran
Kaedah Mengajar
Kaedah Penilaian

Penambahan 2 nombor tanpa pengumpulan semula.
Di akhir P&P, murid-murid dapat :

-          Memberi jawapan operasi tambah bagi 2 nombor 1-digit tanpa pengumpulan semula secara lisan dan bertulis.
-          Memberi jawapan operasi tambah bagi nombor 2-digit dengan nombor 1-digit tanpa pengumpulan semula secara lisan dan bertulis.
-          Memberi jawapan operasi tambah bagi 2 nombor 2-digit tanpa pengumpulan semula secara lisan dan bertulis.
-          Menjawab sekurang-kurangnya 5 daripada 6 soalan dengan betul.

a.       Penambahan antara 2 nombor 1-digit tanpa pengumpulan semula
b.      Penambahan nombor antara 2-digit dengan 1-digit tanpa pengumpulan semula.
c.       Penambahan antara 2 nombor 2-digit tanpa pengumpulan semula.
Set Induksi ( 3 minit) :

1)      Guru menunjukkan sebiji bola ping pong dalam tangan kiri dan 2 biji bola ping pong pada tangan kanan, murid memerhati dan memberi jawapan secara lisan.
1
2
 2)      Guru bertanya kepada murid cara mendapat jumlah bola ping pong.
     
3)      Murid menjawab dengan kaedah ‘penambahan' dan nyatakan jumlah bilangan bola ping pong.
     1 + 2 = 3-          Soal jawab
Langkah 1 ( 4 minit) :

1)      Guru tunjuk sebuah beg plastik yang terkandung 2 buah epal, guru minta seorang murid masukkan 3 buah epal lagi ke dalam beg plastik.

2)      Murid bagi jawapan secara lisan.
3)      Guru tunjukkan kad imbas.
2
3
 
       +       = 5

4)      Seorang murid diarahkan menulis operasi penambahan tersebut secara menegak pada atas papan putih.

5)      Guru memberi sebuah epal sebagai galakkan kepada murid tersebut.-          Soal jawabLangkah 2 ( 4 minit)

1)      Guru menunjukkan 2 kumpulan objek.


2)      Murid cuba bagi jawapan secara lisan.

3)      Guru teruskan dengan penjelasan.
11 + 4 = 15
    1  1
 +    4
   1  5

4)      Murid membaca dibawah bimbingan guru.

-          Lisan

Langkah 3 ( 5 minit)

1)      Guru menunjukkan 2 kumpulan objek.
 2)      Murid cuba tulis  jawapan berserta dengan jalan mengira di atas papan putih.

3)      Guru memberi sebuah epal bagi murid yang memberi jawapan betul sebagai galakkan.

4)      Guru teruskan dengan penjelasan.
 23 + 12 = 35
 


5)      Guru memberi penekanan kepada murid bahawa 2 nombor puluhan mesti selari dan begitu juga dengan nombor sa.

2
3
+
1
2

3
5


-          Tunjuk jalan mengira secara menulis.


Langkah 4 ( 10 minit)
Aktiviti kumpulan

1)      Guru membahagikan murid-murid kepada 4 kumpulan.


2)      Murid-murid diminta menjalankan pertandingan secara bekumpulan.

3)      Guru edarkan setiap kumpulan setiap  kertas mahjong  yang mengandungi 6 soalan operasi tambah. Setiap kumpulan diberi masa 3 min untuk menyelesaikan masalah. Kumpulan yang memberi jawapan yang betul dalam masa tersingkat dikira menang.
Latihan
1)      4 + 5 =
2)      6 + 2 =
3)      15 + 3 =
4)      7 + 11 =
5)      27 + 31 =
6)      63 + 36 =
7)      125+72=
8)      300+84=

 


4)      Guru menerapkan nilai kerjasama antara ahli kumpulan.

5)      Ketua kumpulan membentangkan jawapan.

6)      Guru membuat pembetulan.

7)      Kumpulan yang menang akan diberi buah epal setiap ahli.
-          KuizPenutup ( 4 minit)

1)      Murid-murid membuat rumusan bagi P&P ini secara lisan dibawah bimbingan guru.

2)      Guru mengedarkan lembaran kerja melalui ketua kumpulan (pengukuhan, pengayaan, pemulihan)

3)      Guru meronda dan memberi bimbingan kepada kumpulan pemulihan.-          Lembaran kerja.

Sunday, 9 October 2011

Larian 1 Murid 1 Sukan 1 Malaysia

Pemenang Larian 1Malaysia pada 2 Julai 2011 SJKC Khai Meng, Sungkai dengan Guru Besar dan 3 orang Penolong Kanan.

Pesta Tanglung 2011

Opening ceremony by Dato' Seri Ong Ka Chuan

养生口诀

起得早,睡得好,七分饱,常常跑,多笑笑,莫烦恼,天天忙,用不老。
日行五千步,夜眠七小时,饮食不逾量,作息要均衡,心中常喜乐,口头无怨声,
爱人如爱己,助人尽忠诚,“忍”字养福,“乐”字益寿, “动”字健身,
“静”字养心,人生是过路客,处事勿太认真。
http://www.360doc.com/content/11/0110/18/1489470_85542925.shtml